Връщане на стока

Връщане на стока
Потребителят има право да върне закупен от него продукт от DINOAUTO.BG в срок от седем работни дни от доставката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. За да бъде върнат, закупеният продукт следва да бъде в изряден търговски вид, без каквито и да било следи монтиране, механични и/или други въздействия (удари, пукнатини, драскотини, олющване и др.) и със запазена цялост на опаковката, като върнатата стока следва да е в пълен комплект с придружаващите я принадлежности и документи, ако има такива. Връщането на стоката в такива случаи е за сметка на потребителя. В случай, че тези условия не са спазени, DINOAUTO.BG си запазва правото да не приеме върнатата стока. При връщане на стоката клиентът има право да поиска възстановяване на сумата или замяна на стоката. Сумата се възстановява до три работни дни след като стоката е получена обратно при DINOAUTO.BG.