Рекламации

Рекламации
Всяка стока може да бъде рекламирана в установения срок на производителя. За целта се попълва протокол от лицензиран автосервиз, в който е монтирана стоката. Стоката заедно с протокола се изпраща при производителя, който в срок до 30 работни дни трява да представи решение дали одобрява рекламацията и дали ще възстанови заплатената сума или ще извърши замяна на стоката с нова. Рискът от загуба или повреда на стоката преминава върху потребителя в момента, в който потребителят или посоченото от него трето лице (получател на стоката), различно от куриера, преиеме стоката.